O nas

Kim jesteśmy

Wspólnota GENESIS istnieje z myślą o każdym, kto czegoś w życiu poszukuje – szczęścia, zadowolenia, sensu, spełnienia, bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, przyjaźni, szczerości i prawdziwości, znaczenia czy właśnie Boga. Jest propozycją dla każdego: ateisty, agnostyka, sceptyka, New Age’owca, poszukującego, wierzącego – tak praktykującego, jak i nie. Nie ma dla nas znaczenia Twoja przynależność religijna: katolicka czy protestancka – gdyż nie ma ona znaczenia dla Boga. Chcemy cieszyć się przyjaźnią z Bogiem i tego właśnie się uczyć.

Jesteśmy jedną ze wspólnot chrześcijańskich w Poznaniu i szczerze mówiąc, to jesteśmy grupą grzeszników, którzy zostali zainspirowani do zaprzyjaźnienia się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Żyjemy w świadomości tego, że nasze grzechy zostały nam przebaczone jedynie dzięki łasce Bożej. W dalszym ciągu upadamy, ale uczymy się żyć z Chrystusem każdego dnia, ponieważ Jemu zawdzięczamy wszystko, co dzisiaj mamy. On jest naszym życiem. Jako wspólnota, prowadzimy różne inicjatywy, zaspokajając potrzeby ludzi w mieście, spotykamy się na niedzielne świętowanie, wspólnie inspirując się i zachęcając do przyjaźni z Bogiem, a w tygodniu dzielimy życie wspólnotowe w mniejszych grupach, w których wzrastamy duchowo i służymy sobie nawzajem i innym.

Jeśli chcesz – możemy służyć Tobie naszymi odkryciami praktycznego życia z Bogiem oraz naszą przyjaźnią!

Czym się kierujemy?

Nasz cel:

Chrystus wcielony i upowszechniony

Skupiać wszystkich na Chrystusie jako źródle życia (INSPIRACJA) Wcielać Go w życie wspólnoty (INTERGACJA)
Upowszechniać Go w świecie (EKSPRESJA)

 1. INSPIRACJA – skupienie na Chrystusie
  • Opamiętanie i Zaufanie Ewangelii (nawyk, odruch)
  • Trwanie w Słowie i Modlitwie (dyscyplina przestrzeni, „brać” od Boga)
  • Słyszenie i posłuszne poddanie Duchowi Świętemu (praktyka, nie teoria)
  • Niepodzielne serce i bezkompromisowość (priorytety)
 2. INTEGRACJA – wcielenie Chrystusa w życiu
  • Szczerość i autentyczność przed innymi (bez pozorów)
  • Umieranie dla siebie każdego dnia (śmierć ego)
  • Wybieranie, aby być sługą i dawać (nie koncentrowanie się na sobie)
  • Trwanie we wspólnocie i budowanie jej (udział i odpowiedzialność)
 3. EKSPRESJA – upowszechnienie Chrystusa w świecie
  • Bycie wyrazistym w przynależności do Jezusa (jednoznaczność)
  • Odwaga i proaktywność w rozmowie na tematy Boże (nie tylko czekanie na okazje)
  • Stawianie ludzi przed wyborem zaufania Chrystusowi (dokończenie ewangelizacji)
  • Czynienie z nich nowych naśladowców Chrystusa (kontynuacja nakazu Chrystusa)